Tuesday, February 17, 2009

อาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปี พ.ศ.2542 โดดเด่นและโด่งดังในด้านการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ ผลงาน อ.ประหยัด มักมีรูปแบบงานที่เรียบง่าย สอดคล้องกันกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวของวิถีชาวบ้าน ที่แฝงไปด้วยความสงบ งดงาม และภาพสัตว์ต่างๆ ที่ศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากความทรงจำเมื่อครั้งยังเป็นเด็กที่คลุกคลีกับชีวิตในชนบท ผลงานของ อ.ประหยัดได้สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่าย ความสงบเสงี่ยม และบรรยากาศของความเป็นไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์

No comments:

Post a Comment